!-- AdAsia Headcode -->

'เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน' พร้อมเปิดลงทะเบียน 15 ก.ค.นี้

14 กรกฎาคม 2563, 23:05น.


     จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เสนอ วงเงิน 22,400 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ เราไปเที่ยวกัน เที่ยวปันสุข และกำลังใจ โดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.ค. - ต.ค. 2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน


     ล่าสุด คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณามาตรการดังกล่าวในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ และทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป (เลื่อนจากเดิม 1 ก.ค. 2563)
     นอกจากนั้น ภายใต้โครงการนี้ที่จะมี 3 แพ็กเกจ นั้น ในแพ็กเกจ "เราไปเที่ยวกัน" ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "เราเที่ยวด้วยกัน" ส่วนอีกสองแพ็กเกจยังใช้ชื่อเดิม คือ กำลังใจ และ เที่ยวปันสุข


     อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเว็บไซต์ที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน คือ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ส่วนรายละเอียดและวิธีการต่างๆ ที่ชัดเจนจะเริ่มทยอยออกมาหลังจากผ่านครม. แล้วอีกครั้ง
     1.โครงการ 'เราไปเที่ยวกัน' (ส่วนลดค่าที่พัก) เป็นแพ็กเกจสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งรัฐจะสนับสนุนส่วนลด 40% ให้กับนักท่องเที่ยวสำหรับค่าที่พัก-โรงแรม ทั้งหมด 5 ล้าน/คืน รวมถึงสนับสนุนและค่าอาหารระหว่างการท่องเที่ยว โดยคาดว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ รวมมากกว่า 2.4 หมื่นแห่งทั่วประเทศ รวมถึงร้านอาหารที่คาดว่าจะได้ประโยชน์อีกกว่า 3.6 หมื่นแห่ง


     เงื่อนไขการใช้ 


     - ธุรกิจโรงแรม-ที่พัก ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย โดยราคาห้องพักจะไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายผ่านเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์ (OTA)


     - นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนจองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจ่ายค่าที่พักเอง 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (จ่ายให้กับโรงแรมเมื่อเช็คเอ้าท์) รับสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 5 คืน


     - ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / QR Code พร้อมเพย์เมื่อจองที่พัก ช่วงเวลาเดือน ก.ค. - ต.ค. 2563


     - สำหรับ E-Voucher ส่วนลดท่องเที่ยว จะได้รับ E-Voucher ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” 600 บาทต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) นำไปใช้เป็นค่าอาหาร-แหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง ใช้ได้ตั้งแต่วันที่เช็คอิน ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่เช็คเอาท์
     2. โครงการ 'เที่ยวปันสุข' (ส่วนลดค่าตั๋วบิน ค่ารถเช่า) เป็นแพ็กเกจสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งรัฐจะสนับสนุนส่วนลด 40% สำหรับค่า ตั๋วเครื่องบิน รถขนส่งไม่ประจำทาง รถเช่า แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ โดยคาดว่ากระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากถึง 2 ล้านคน โดยกำหนดจำนวนตั๋วเครื่องบินไว้ 2 ล้านใบ


     เงื่อนไขการใช้


     - นักท่องเที่ยวจะต้องจองที่พักในโครงการ ‘เราไปเที่ยวกัน’ จึงจะได้รับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินไปกลับ 


     - พร้อมลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotion Code รับส่วนลดไม่เกิน 40% หรือไม่เกิน 1,000 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 2563
     3. โครงการ 'กำลังใจ' เป็นแพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น อสม.หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวจำนวน 1.2 ล้านคน ให้เดินทางท่องเที่ยวฟรี! ผ่านบริการบริษัทนำเที่ยวต่างๆ กำหนดงบประมาณ 2,400 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดรายได้หมุนเวียน 6,500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจำนวน 1.3 หมื่นราย


     เงื่อนไขการใช้ 


     - ลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์มธนาคารกรุงไทย


     - บริษัทนำเที่ยวในแต่ละจังหวัด ออกแบบแพ็กเกจนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน ไม่เกิน 2,000 บาท ช่วงเวลาเดือน ก.ค.-ต.ค. 2563


      ในระหว่างที่รอนี้ก็เตรียมดาวน์โหลดแอป ‘เป๋าตัง’ ธนาคารกรุงไทย ไว้รอก่อนได้เลย พร้อมวางแพลนเที่ยวก่อนว่าจะไปเที่ยวที่ไหน เมื่อถึงเวลาแล้วจะได้ลงทะเบียนได้ทันทีครับ
X