!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'ใช้ไฟฉายมือถือส่องเบรกเกอร์ไฟ ทำให้เกิดระเบิดได้' เป็นข้อมูลเท็จ

29 มิถุนายน 2563, 11:30น.


     ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มีการนำข้อความกลับมาแชร์อีกครั้งว่า "ห้ามใช้ไฟฉายจากมือถือส่องเบรกเกอร์ไฟ หรือคัทเอาท์ไฟ ที่มีไฟฟ้าแรงสูง เพราะจะทำให้เกิดระเบิดได้" ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


     การใช้ไฟฉายจากมือถือส่องไปยังเบรกเกอร์ไฟ หรือคัทเอาท์ไฟ ไม่สามารถทำให้เกิดระเบิดได้ เนื่องจาก


     1. ตู้ไฟฟ้าตามบ้านเป็นไฟฟ้าแรงต่ำ ทำอันตรายถ้าสัมผัส ดังนั้นหากเผอิญมีไฟรั่ว แล้วนำโทรศัพท์มือถือที่เป็นโลหะไปแตะ อาจถูกไฟช็อตได้ตามกลไกปกติ ไม่ว่าจะเปิดไฟฉายบนมือถือหรือไม่


     2. ไฟฟ้าแรงสูง เช่น สายไฟตามเสาไฟฟ้าแรงสูง ทำอันตรายได้แม้ไม่ต้องสัมผัส ดังนั้น ควรทิ้งระยะห่าง 2-3 เมตร เพราะเข้าใกล้ก็อันตรายได้ โดยไม่ต้องใช้ไฟฉายมือถือ


     3. ถังเชื้อเพลิงและถังแก๊ส ไม่ได้ถูกจุดระเบิดด้วยไฟฉายจากมือถือ แต่ถ้าเชื้อเพลิงรั่ว และมือถือ (หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) ชำรุด จนเกิดประกายไฟ อาจมีอันตรายตามกลไกวัตถุไวไฟปกติ ไม่เกี่ยวกับไฟฉายบนมือถือ
     ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ


ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ ดุสิต สุขสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ที่มา : ชัวร์ก่อนแชร์