!-- AdAsia Headcode -->

กรมที่ดิน เปิด 6 บริการ รูปแบบใหม่บนแอปพลิเคชันไลน์

26 มิถุนายน 2563, 14:43น.


   กรมที่ดิน เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนได้อย่างราบรื่น ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงได้เปิดบริการในรูปแบบใหม่ (New Normal) บนแอปพลิเคชันไลน์ (LINE Official Account) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ยังไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดิน ลดการแออัด รักษาระยะห่างทางสังคม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการ จำนวน 6 ด้าน ได้แก่

  1. การนัดหมายทำธุรกรรมล่วงหน้า ผ่านระบบ LINE Official Account ของสำนักงานที่ดิน โดยสามารถนัดหมาย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง กับสำนักงานที่ดินที่ต้องการไปทำธุรกรรมได้ทั่วประเทศ ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin

  2. การคำนวณภาษีที่ดิน สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการทำนิติกรรมต่างๆ เช่น ขาย, ขายเฉพาะส่วน, ขายฝาก, ให้, โอนมรดก, จำนอง, หรือเช่า ได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin

  3. การตรวจสอบราคาประเมิน สามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของตนเองได้ทั่วประเทศ จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin

   4. การค้นหารูปแปลงที่ดิน สามารถตรวจสอบตำแหน่ง ภาพแปลงที่ดิน สภาพแวดล้อมที่ดินข้างเคียง ข้อมูลผังเมือง เส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว และตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้อง บนแอปพลิเคชัน LandsMaps ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin

   5. การค้นหาประกาศกรมที่ดิน สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย เพื่อการรักษาสิทธิ์ในที่ดิน บนเว็บไซต์ e-LandsAnnoucement ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin

   6. การร้องทุกข์ร้องเรียน สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินด้วยระบบ E-Contact DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน จากโทรศัพท์มือถือของท่านได้ทันที ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin

  บริการทั้ง 6 ด้านดังกล่าว เปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยท่านสามารถใช้บริการผ่าน LINE Official Account เพียงแอดไลน์ไอดี : @teedin (มี @ด้วย) หรือคลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้ที่ : https://lin.ee/xHXz6SG สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   นี่คือการบริการในรูปแบบ New Normal ของกรมที่ดิน ที่สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

  ที่มา : กรมที่ดิน