!-- AdAsia Headcode -->

คลิป 'ทรายเกลื่อนถนน' เหตุจยย.ลื่นไถลหลาย 10 คัน คลิปกล้องหน้ารถชนะเลิศประจำเดือน

09 มิถุนายน 2563, 13:28น.


     คณะทำงานได้คัดเลือกคลิปวีดีโอจากกล้องหน้ารถบนสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ตามโครงการ 'เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวีดีโอ' สำนักงานวุฒิสภา ซึ่งจะพิจารณาคลิปที่บันทึกพฤติกรรมการขับขี่อันนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ โดยจะมอบเงินรางวัลให้คลิปที่ได้ผ่านการคัดเลือกเดือนละ 10 รางวัล (แต่สำหรับครั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 จึงจำเป็นต้องรวม 2 เดือน) ผลการพิจารณา ดังนี้


รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท : เนื่องจากสามารถบันทึกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเอาไว้ได้
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท : เนื่องจากสามารถบันทึกต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเอาไว้ได้
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท : เนื่องจากสามารถบันทึกเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุเอาไว้ได้
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท


ส้มหยุดแล้ว.. ทำไม จยย. ไม่่หยุด ?
ย้อนศร แต่ไม่รู้ตัวว่าผิด
ลืมไป นึกว่าขี่ จยย. แน่ๆ
ออกมาได้อย่างไร
ใครชอบอุ้มสุนัขขับรถ ต้องดู!
ลุ้นได้ไม่นาน
มาสะบัดอะไรตอนนี้
     หลังจากนี้คณะทำงานจะติดต่อเจ้าของคลิปเพื่อรับเงินรางวัล หากไม่สามารถติดต่อได้จะเลื่อนอันดับสำรอง อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปสามารถส่งคลิปได้โดยตรงทุกเดือนที่ ชมรมกล้องหน้ารถ - Car Camera Club หรือเพียงเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป คลิปที่ได้รับความนิยมมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ