!-- AdAsia Headcode -->

BEM แจกหน้ากากผ้าฟรีล้านชิ้นทุกสถานี มั่นใจผู้โดยสารปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

31 พฤษภาคม 2563, 10:20น.


     บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า มั่นใจพร้อมให้บริการหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และเพื่อให้ผู้โดยสารปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า  BEM จะแจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRTเป็นการส่งเสริมวิถีใหม่ในการเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมถึงจะแจกจ่ายให้กับชุมชนรวมทั้งโรงเรียนโดยรอบรถไฟฟ้าและทางด่วน เราขอเป็นส่วนช่วยให้สังคมยังตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
     นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก ทำความสะอาด big cleaning พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี รวมทั้งพนักงานจิตอาสาBEM ช่วยกันทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสถานีพร้อมรับการปลดล็อค สำหรับมาตรการอื่นๆ มีการเพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของทั้งหมด 53 สถานีกว่า 800 จุด ได้แก่ ทางเข้าบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ห้องออกบัตรผู้โดยสาร ทางเข้าออกชานชาลา เพื่อสุขอนามัยที่ดีตลอดการเดินทาง ได้เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 49 ขบวนและเพิ่มความถี่ในการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็น เพื่อลดความแออัดในขบวนรถไฟฟ้าและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและส่วนรวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง ล่าช้าบ้างก็ต้องขออภัยและขอความเห็นใจ
     ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และ ช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริเวณสถานีและในรถไฟฟ้า ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ในส่วนของทางด่วนบริษัทก็เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีการจ่ายค่าผ่านทางโดยไม่ใช้เงินสด (cashless) มาใช้เพื่อลดการแออัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางและลดการสัมผัสเงินสด คาดว่าสามารถจะดำเนินการได้ภายในปีนี้


     บริษัทพร้อมสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้โรค Covid-19 กลับมาระบาดซ้ำ  ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน มั่นใจประเทศไทยจะกลับมาสู่ภาวะปกติแน่นอน