!-- AdAsia Headcode -->

เลือกซื้อ-เลือกใช้ 'ปลั๊กพ่วง' อย่างไร? ให้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

31 พฤษภาคม 2563, 11:23น.


     ปลั๊กพ่วง เป็นอุปกรณ์เสริม ประจำบ้านที่ช่วยทำให้การใช้ไฟฟ้าสะดวกมากขึ้น เนื่องจาก ปกติแล้วเต้ารับผนังนั้นจะถูกวางจุดมาอย่างตายตัว จึงต้องใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้น หากต้องการความยาวสายไฟที่เพิ่ม หรือ หากจำนวนเต้ารับไม่เพียงพอกับอุปกรณ์ที่จะใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น


     แต่ "ปลั๊กพ่วง" ที่เราใช้งานกันทั่วไปนั้นเคยเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ ไฟช็อต อาจมีสาเหตุมาจากการเสียบปลั๊กไฟหลายปลั๊กพร้อมกันบนรางตัวเดียว หรือปลั๊กพ่วงนั้นไม่มีคุณภาพ จึงขอแนะการเลือกซื้อ เลือกใช้ และข้อหลีกเลี่ยงในการใช้งานปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัยและถูกวิธี ดังนี้
วิธีการเลือกซื้อ


     - ต้องมีตรามาตรฐาน มอก. บนผลิตภัณฑ์


     - มีสวิตช์เปิด-ปิด เต้ารับสามรู รองรับปลั๊กไฟที่มีสายดิน


     - ควรตรวจสอบลักษณะภายนอกให้ดี ไม่แตกหัก บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์


การเลือกใช้ให้ปลอดภัย


     - ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน สายไฟไม่มีรอยปริแตก


     - หากตัวรางปลั๊กหรือสายไฟร้อนและมีเสียงดังให้หยุดใช้งาน


     - ไม่ใช้ชุดสายพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา


     - ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงกับตู้แช่และเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น


     - ห้ามติดปลั๊กพ่วงบนผนังแบบถาวร


     - ห้ามต่อชุดสายพ่วงต่อกันหลายชั้น


ที่มา : กระทรวงพลังงาน