!-- AdAsia Headcode -->

BEM แจกหน้ากากผ้าฟรีล้านชิ้น มั่นใจผู้โดยสารปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

28 พฤษภาคม 2563, 09:58น.


      บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า มั่นใจพร้อมให้บริการหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Healthy Journey with BEM” เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 เพื่อให้ผู้โดยสารปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า  BEM จะแจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRTเป็นการส่งเสริมวิถีใหม่ในการเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  รวมถึงจะแจกจ่ายให้กับชุมชนรวมทั้งโรงเรียนโดยรอบรถไฟฟ้าและทางด่วน เราขอเป็นส่วนช่วยให้สังคมยังตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับกองทัพบก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ทำความสะอาด big cleaning พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี รวมทั้งพนักงานจิตอาสาBEM ช่วยกันทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสถานีพร้อมรับการปลดล็อก สำหรับมาตรการอื่นๆ มีการเพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของทั้ง 53 สถานีกว่า 800 จุด

ได้แก่ ทางเข้าบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ห้องออกบัตรโดยสารและที่ชานชาลาเพื่อสุขอนามัยที่ดีตลอดการเดินทาง นอกจากนั้นได้เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 49 ขบวนและเพิ่มความถี่ในการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า - เย็นเพื่อลดความแออัดในขบวนรถไฟฟ้าและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและส่วนรวม ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม  ( Social Distancing ) บริเวณสถานีและในรถไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง ล่าช้าบ้างก็ต้องขออภัยและขอความเห็นใจ  ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ในส่วนของทางด่วนบริษัทฯก็เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีการจ่ายค่าผ่านทางโดยไม่ใช้เงินสด (cashless) มาใช้เพื่อลดการแออัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางและลดการสัมผัสเงินสด คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้      BEM พร้อมสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำ ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นอย่างดี บริษัทขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน มั่นใจประเทศไทยจะกลับมาสู่ภาวะปกติแน่นอน