!-- AdAsia Headcode -->

การรถไฟฯ งดเดินขบวนฯที่ 9085/9086 (กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง - กรุงเทพ) ตั้งแต่วันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เหตุเพราะผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก

24 พฤษภาคม 2563, 00:56น.


          การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการขบวนรถดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา จากการติดตามขบวน 9085/9086 (กรุงเทพ - ชุมทางทุ่งสง - กรุงเทพ) พบว่า ผู้โดยสารไม่สะดวกที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้รับการประสานงานจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าไม่มีการบริการรถสาธารณะข้ามจังหวัดทุกเส้นทางในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอทุ่งสงได้ประสานงานกับการรรถไฟฯ ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาสถานีชุมทางทุ่งสง โดยขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9085 (กรุงเทพ - ทุ่งสง) และมีความประสงค์เดินทางข้ามจังหวัด ให้ประสานติดต่อญาติมารับ หากผู้โดยสารมาถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วไม่มีญาติหรือบุคคลมารอรับ ทางอำเภอทุ่งสงจะไม่ให้ผู้โดยสารดังกล่าวออกนอกพื้นที่อาคารสถานีโดยเด็ดขาด และให้พักค้างคืนในสถานีที่กำหนดได้ 1 คืน หากวันรุ่งขึ้น ยังไม่มีญาติมาติดต่อรอรับ จะต้องกลับไปกับขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9086 (ทุ่งสง – กรุงเทพ) ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก และอาจทำให้การควบคุมไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงประกาศงดเดินขบวนรถ 9085 (กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 และขบวน 9086 (ชุมทางทุ่งสง - กรุงเทพ) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


​          สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง