!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. จัดกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19” ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ครั้งที่ 2

22 พฤษภาคม 2563, 16:58น.


         วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19” โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชนในชุมชนฮิดายะห์พัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 215 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19