!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันกลุ่มดีเซล และโซฮอลล์ปรับขึ้นราคา 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 05.00น.

18 พฤษภาคม 2563, 16:09น.


      ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคากลุ่มดีเซล และโซฮอลล์ขึ้น 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 19 .. 2563 เวลา 05:00สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้     - ดีเซล ลิตรละ 19.29 บาท     - E85 ลิตรละ 16.69 บาท     - E20 ลิตรละ 18.24 บาท     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.48 บาท     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 19.75 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)