!-- AdAsia Headcode -->

รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน แจ้งรูปแบบการให้บริการเดินรถไฟฟ้า

28 มีนาคม 2563, 09:52น.


          โดยในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 09.00 น. รถไฟฟ้าที่ให้บริการจะมีการเดินรถแบบตัดระยะที่สถานีเตาปูน และสถานีบางหว้า ในบางขบวน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสังเกตสถานีปลายทางที่รถไฟฟ้าให้บริการได้จาก

          - ป้ายไฟด้านหน้าและด้านข้างขบวนรถ

          - จอแสดงข้อมูลที่ชั้นชานชาลา

          - เสียงประกาศในสถานีหรือในขบวนรถไฟฟ้า


          เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง ผู้โดยสารโปรดศึกษาเส้นทาง และวางแผนก่อนการเดินทาง และโปรดสังเกตป้ายบอกเส้นทาง (Signage) ภายในสถานีประกอบการเดินทาง