!-- AdAsia Headcode -->

แพงกว่าไข่ไดโนเสาร์!!?? โซเชียลบ่นอุบ 'ไข่ไก่แพง' เหตุคนแห่กักตุนกันเอง

26 มีนาคม 2563, 14:48น.


    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำให้ประชาชนบางส่วนได้แห่ไปซื้อของด้านอุปโภคบริโภคจำนวนมาก หนึ่งในสินค้านั้นคือ ไข่ไก่ ที่หลายวันมานี้ JS100 ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า ร้านค้าบางแห่งไม่มีขาย ของหมด และบางแห่งก็ขึ้นราคาขายแพงกว่าราคาปกติถึง 1 เท่าตัว
     โดยข้อมูลจากกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ความต้องการไข่ไก่ของประชาชน หลังจากเหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ยอดการขายไข่ไก่ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า จากการที่ประชาชนหาซื้อไข่ไก่ไปสำรองเพิ่มขึ้นทุกครัวเรือน ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงและผู้ค้าได้จัดระบบส่งไข่ไก่ป้อนเข้าสู่ตลาดต่อเนื่อง และยืนยันว่าสามารถผลิตไข่ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันไทยผลิตไข่ไก่ได้ปีละกว่า 15,000 ล้านฟอง หรือประมาณวันละ 41 ล้านฟอง ไข่ไก่เกือบทั้งหมด ร้อยละ 95 ใช้บริโภคภายในประเทศ วันละประมาณ 39 ล้านฟอง หรือมีไข่ไก่คงเหลือในระบบประมาณวันละ 1-2 ล้านฟอง ในภาวะปกติเท่านั้นที่ไทยส่งออกไปขายต่างประเทศ 
     ปัจจุบันราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ที่ขายในตลาดสดเขต กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ฟองละ 3.00 - 3.10 บาท เท่ากับถาดละ 90-93 บาท ส่วนไข่ไก่ที่ขายในห้างโมเดิร์นเทรด ราคาจะสูงกว่าราคาตามตลาดสด ซึ่งเป็นทางเลือกของประชาชนผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการปรับราคาขายปลีกขึ้นไม่สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้จะดำเนินการตามกฎหมายราคาต่อไป