!-- AdAsia Headcode -->

ภายในบ้านมี “คนป่วย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19” ต้องทำความสะอาดบ้าน ปิดกั้นโอกาสรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

26 มีนาคม 2563, 14:51น.


           ในช่วงที่ COVID-19 กำลังระบาดอยู่เช่นนี้ บางบ้านอาจจะมีคนป่วย หรือมีลูกหลานที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ทำให้เกิดความกังวล ระแวงสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านว่าอาจจะนำไปสู่การรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ด้วยความห่วงใยจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้ออกมาแนะนำวิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 เพื่อปิดกั้นโอกาสของการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

         
 วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19


อุปกรณ์            - ขวดเปล่า ขนาด 1,000 มิลลิลิตร            - น้ำยาซักผ้าขาว 100 มิลลิลิตร หรือผงโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium hypochlorite) 5 กรัม            - ถุงมือ 1 คู่            - หน้ากากอนามัยขั้นตอนการผสม            1. สวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อน            2. จากนั้นให้เทน้ำยาซักผ้าขาว 100 มิลลิลิตร และเติมน้ำสะอาดลงไปในขวดจนครบ 1 ลิตร หรือหากใครใช้ผงโซเดียมไฮโปคลอไรด์ให้ฉีกซองแล้วเทผงลงในขวดเปล่า จากนั้นจึงเติมน้ำ 1 ลิตร            3. เขย่าขวดแรงๆ จนส่วนผสมละลาย

วิธีใช้งาน             1. ใช้สวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อน            2. เทน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราผสมลงบนผ้าสะอาด จากนั้นก็นำไปเช็ดบนพื้นผิวที่เราต้องการทำความสะอาด            3. ถอดถุงมือ และล้างมือให้สะอาด            4. ถอดหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ พร้อมน้ำสะอาดทุกครั้ง            ทั้งนี้ ส่วนผสมที่แนะนำห้ามใช้กับพื้นผิวไม้เคลือบเงา อะคริลิกพลาสติก หรือบริเวณที่มีเปลวไฟเด็ดขาด และหลังจากผสมเสร็จแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน ส่วนการทิ้งส่วนผสมให้เทลงโถส้วม กดชักโครก 3 ครั้ง