!-- AdAsia Headcode -->

ศ.นพ.นิธิ" รณรงค์ Selective Social Distancing เว้นระยะห่างกับ"ผู้สูงอายุ"เป็นพิเศษ เผยเป็นกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตจาก COVID-19 มากที่สุด

24 มีนาคม 2563, 21:30น.    ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้สัมภาษณ์ผ่าน JS100 ว่า ขณะนี้สังคมเข้าใจคำว่า Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งแม้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในชีวิตประจำวันนอกบ้าน แต่อยากให้อย่าลืมว่า ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะอยู่ที่บ้านด้วย โดยสังคมไทยเป็นสังคมครอบครัว และกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แทบทุกบ้านมีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงอยากสร้างการตระหนักถึง "Selective Social Distancing" หมายถึง กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ นั่นคือ คนสูงวัย อายุ 70 ปี ขึ้นไป    ตามสถิติของการติดเชื้อ Covid-19 หากอายุ 70-79 ปี มีโอกาสเสียชีวิตประมาณ 10% และหากอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีโอกาสเสียชีวิตประมาณ 20% ซึ่งสาเหตุมาจากอวัยวะของร่างกายย่อมสึกหรอมากกว่าวัยอื่น ประกอบกับมีโรคประจำตัว อาทิ โรคประจำตัว หัวใจ หลอดเลือด ปอดเรื้อรัง เบาหวาน ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการระวังกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งการติดเชื้อมักมาจากวัยอื่นๆนำเชื้อกลับแพร่ภายในบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าติดเชิ้อมา จากสถิติผู้ติดเชื้อ 80% มีอาการเพียงเล็กน้อย ,15% แสดงอาการชัดเจน ,และ 5% อยู่ในภาวะวิกฤติ    Selective Social Distancing กับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน รวมถึงผู้ที่มีโรคเรื้อรัง สามารถทำได้เริ่มจากการที่ทุกคนล้างมือก่อนเข้าบ้านทุกครั้ง เมื่อเข้ามาแล้วควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อให้สะอาดทันที การรับประทานอาหารควรเว้นระยะห่างและแยกช้อนกลาง ส่วนการอยู่อาศัยทั่วไปควรงดการสัมผัส การจับมือ-สวมกอด โดยที่มือหรือเสื้อผ้าไม่สะอาด เราอาจไม่รู้ตัวว่าระหว่างวันมีใครไอจามใส่ด้านหลังเราหรือไม่ หากจะสนทนาก็ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ ขอให้จำไว้ว่า วัยอื่นๆสามารถป้องกันเองได้ หากพลาดติดเชื้อก็ยังสามารถรักษาหาย โอกาสการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ แต่ในกลุ่มสูงอายุนั้นกลับตรงกันข้าม จึงเป็นกลุ่มที่ต้องระวังมากที่สุด
                   (ที่มา)


    อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เป็นที่น่าสนใจว่า ไม่พบรายงานการเสียชีวิตเลย อาจเป็นเพราะเด็กจะมีปฏิกิริยาต่อต้านการอักเสบมากกว่าผู้ใหญ่ แต่ก็ควรต้องระวังการกอดกันระหว่างเด็กเล็กและกับผู้สูงอายุ เพราะมีความเป็นไปได้ว่า เด็กเล็กอาจนำเชื้อไปแพร่ให้ผู้สูงอายุก็เป็นได้ การไม่ประมาทและลดความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติขณะนี้