!-- AdAsia Headcode -->

ดูแลตัวเองให้แข็งแรง ไม่อยู่ในกล่มเสี่ยง หากพร้อมแล้วไปบริจาคโลหิตกัน

24 มีนาคม 2563, 16:54น.


    ในภาวะการระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้บริจาคลดลง และผู้ที่ทำนัดบริจาคล่วงหน้าแจ้งยกเลิกจำนวนมาก โลหิตสำรองจึงไม่เพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา    ข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 พบว่าปริมาณลือดในคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งต้องการเพิ่มอีกหลายยูนิต อาทิ     กรุ๊ป A ความต้องการโลหิต 11,000 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 8,229 ยูนิต ยังคงต้องการ 4,171ยูนิต    กรุ๊ป B ความต้องการโลหิต 16,500 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 12,471 ยูนิต ยังคงต้องการ 6,129 ยูนิต     กรุ๊ป O ความต้องการโลหิต 22,000 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 14,539 ยูนิต ยังคงต้องการ 10,261ยูนิต    กรุ๊ป AB ความต้องการโลหิต 5,500 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 2,757 ยูนิต ยังคงต้องการ 3,443 ยูนิต จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้วมาร่วมเพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ     สำหรับมาตรการผู้ร่วมบริจาค ต้องตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองตนเอง เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต ผู้บริจาคต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเองตรงตามความเป็นจริง เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน