!-- AdAsia Headcode -->

กทม. ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าต่อเนื่อง เดินหน้าผลิต Face Shield เพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่

23 มีนาคม 2563, 16:25น.


   กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรกทม. ทุกคน โดยเฉพาะพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขต ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครร่วมกันผลิตและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง    ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้ารวมจำนวน 111,684 ชิ้น ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครได้เริ่มผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) สำหรับสวมใส่ป้องกันน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจกระเด็นใส่ใบหน้า มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกปิดบังใบหน้าผู้สวมใส่ได้มิดชิด สามารถสวมใส่ทับหน้ากากอนามัยได้ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว 3 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตจตุจักร จำนวน 300 ชิ้น เขตดอนเมือง จำนวน 100 ชิ้น และเขตห้วยขวาง จำนวน 300 ชิ้น และได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสสิ่งปฏิกูลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน