!-- AdAsia Headcode -->

ขนส่งฯ บันทึกประวัติ -เปรียบเทียบปรับ พขร.รถปอ.40 ไม่รับหญิงชราที่ป้ายรถฯ หน้าวัดปทุมวนาราม

28 กุมภาพันธ์ 2563, 17:53น.


   ตามที่ปรากฎเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีผู้ขับรถโดยสารประจำทางเส้นทางสายที่ ปอ.40 ไม่หยุดรถรับผู้โดยสารหญิงชรา บริเวณป้ายหยุดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.33 น. บริเวณ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าวัดปทุมวนาราม 
    วันนี้ (28 ก.พ. 63) กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ของบริษัทสมาร์ทบัส จำกัด เส้นทางสายที่ 40 หมายเลขข้างรถ 40-23 หมายเลขทะเบียนรถ 16-4310 กทม. เส้นทางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ผู้ขับรถคือ นายสุข สุดสาร ได้รับใบอนุญาตผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 เลขที่ 30/57 ออกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สิ้นอายุวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้มารายงานตัวและให้การยอมรับผิดกรณีที่ไม่หยุดรถเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ตามท่ีปรากฎภาพในสื่อออนไลน์ดังกล่าวจริง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พรบ.ขนส่งทางบกฯ มาตรา 105 ฐานไม่หยุดรถเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมายให้รถหยุด จึงลงโทษเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 127 เป็นเงิน 2,000 บาท ส่งตัวเข้ารับการอบรมกฎระเบียบและการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้หากตรวจพบว่า มีการฝ่าฝืนกระทำผิดซ้ำอีก จะดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป