!-- AdAsia Headcode -->

22, 24, 28 ก.พ.63 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถ.รามอินทรา ขาเข้า ตั้งแต่ตรงข้ามแสงทวีการไฟฟ้า - ตรงข้ามก่อนถึงซ.รามอินทรา69 ช่วงเวลา 22.00-04.00น.

15 กุมภาพันธ์ 2563, 07:53น.


     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามร้านแสงทวีการไฟฟ้า ถึง บริเวณตรงข้ามก่อนถึงซอยรามอินทรา 69 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป สำหรับสถานีโครงการฯ ในวันที่ 22, 24, 28 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) 
     ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline