!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ต่อ! 'ปิดข่าวเงียบ จ.ระยองพบเด็กเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) สั่งเผาเลย' เป็นข้อมูลเท็จ

13 กุมภาพันธ์ 2563, 19:34น.


     ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผย ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า รร.ระยองมีเด็กเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ทางรร. และโรงพยาบาลช่วยกันปิดข่าว พร้อมทั้งบอกว่าให้เผาเลย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ


     ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาให้ข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าวว่า ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่พบผู้ยืนยันติดเชื้อ จึงขอให้ประชาชนอย่างตื่นตระหนก และเลือกรับข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น สำหรับประเด็นเรื่องการปิดข่าวนั้น ทางกระทรวงขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้สธ.มีการแถลงข่าวทุกวันถึงสถานการณ์ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนรู้ และเข้าใจสถานการณ์ รู้จักป้องกันตนเอง และไม่ตื่นตระหนก
     ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่จากกรมควบคุมโรค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.