!-- AdAsia Headcode -->

เผยสถิติ !! กด SOS ในเดือนมกราคม 2563 กว่า 985 ครั้ง ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น JS100

03 กุมภาพันธ์ 2563, 13:55น.


    เผยสถิติข้อมูล 'การแจ้ง SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านแอปพลิเคชั่น JS100' ในเดือนมกราคม 2563 พบว่า มีจำนวนการรับแจ้งเหตุเข้ามาทั้งสิ้น 576 ครั้ง โดยเรื่องที่รับแจ้งเข้ามามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ รถจอดเสีย 627 ครั้ง รองลงมาคือแจ้งอุบัติเหตุ 158 ครั้ง และแจ้งขอทาง/ขอรถพยาบาล 49 ครั้งตามลำดับ     **แจ้งเหตุอื่นๆ ได้แก่ แจ้งสิ่งของตกหล่น ตรวจสอบพิกัด สอบถามทาง ไฟฟ้าดับ ท่อประปาแตก พบสิ่งของตกหล่น ฯลฯ

      สำหรับระบบ SOS เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในแอปพลิเคชั่น JS100 ที่สามารถระบุตำแหน่งที่แจ้งผ่าน GPS ของโทรศัพท์ผู้ใช้งาน เพียงกดยืนยันเพื่อโทรออกและแจ้งรหัสที่ได้รับกับ Call Center พิเศษที่รอรับสาย จะทราบจุดเกิดเหตุและข้อมูลพื้นฐานของผู้แจ้งทันที ทำให้ลดขั้นตอนการประสานงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android