!-- AdAsia Headcode -->

20 ม.ค.63 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถ.รามอินทรา ฝั่งขาเข้า-ขาออก ตั้งแต่แยกนวลจันทร์ - ก่อนถึงซ.รามอินทรา 67 ช่วงเวลา 00.00-04.00น.

14 มกราคม 2563, 15:55น.


     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณแยกนวลจันทร์ (ซอยรามอินทรา 40) ถึง บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 67 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป สำหรับสถานีโครงการฯ วันที่ 20 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 00.00 - 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     - วันที่ 20 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 00.00 – 02.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณแยกนวลจันทร์ (ซอยรามอินทรา 40) ถึง บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 67 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยหมู่บ้านนีโอคลาสสิคโฮม ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 67 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     - วันที่ 20 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 02.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 42/1 ถึง บริเวณแยกนวลจันทร์ (ซอยรามอินทรา 40) โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใข้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 42/1, ซอยรามอินทรา 42 ให้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 40 ทดแทน


     ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline