!-- AdAsia Headcode -->

18 ม.ค. - 28 ก.พ. 63 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจร ถ.จตุรทิศ(คู่ขนานพระราม ๙ ขาออก) บริเวณพระราม ๙ ซอย 19 - 21 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม.

13 มกราคม 2563, 17:10น.


        การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจตุรทิศ (คู่ขนาน พระราม ๙ ขาออก) บริเวณพระราม ๙ ซอย 19 - 21 เพื่อก่อสร้างกำแพงนำร่อง (Guide-Wall) ทางเชื่อมทางขึ้น - ลง สถานีวัดพระราม ๙ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้


• ถนนจตุรทิศบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถสัญจรผ่านได้


• ถนนพระราม ๙ ฝั่งขาออก ยังคงสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ตามปกติ         ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com