!-- AdAsia Headcode -->

กปภ. จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ PWA9 MINITHON

13 มกราคม 2563, 17:06น.


      ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานวิ่ง “PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน กปภ. และประชาชนที่สนใจการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายจำนวนมาก ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมงานวิ่งได้นำไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค จำนวน 10 แห่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563


---------------------------------------


กองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค


02-551-8101-2