!-- AdAsia Headcode -->

17 ม.ค. - 29 ก.พ. 63 รฟม. เบี่ยงจราจร ถ.ศรีบูรพา ชิดเกาะกลาง บริเวณแยกบ้านม้า เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม.

13 มกราคม 2563, 16:53น.


        การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนศรีบูรพา ชิดเกาะกลาง บริเวณแยกบ้านม้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศรีบูรพา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกเหลือ 4 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าเหลือ 2 ช่องทาง         ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  และอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com