!-- AdAsia Headcode -->

23 - 26 ม.ค.63 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจร บริเวณทางแยกตัดเข้าสู่ถนนใต้ทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า ระยะทางประมาณ 30ม. ตลอด 24 ชม.

13 มกราคม 2563, 12:42น.


     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่เกาะกลางกั้นช่องจราจรและปิดเบี่ยงจราจรช่องทางซ้าย (ชิดเกาะกลาง)  บนถนนใต้ทางพิเศษศรีรัช ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าทางพิเศษศรีรัช บริเวณทางแยกตัดเขาสู่ถนนใต้ทางพิเศษศรีรัช ระยะทางประมาณ 30 เมตร ในวันที่ 23 - 26 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบนถนนใต้ทางพิเศษศรีรัช สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline