!-- AdAsia Headcode -->

ของขวัญปีใหม่ จส.100 ร่ววมกับธนาคารกรุงเทพ มอบวีลแชร์จำนวน 10 คัน ให้กับทางชมรมมุสลิมบุหลันแดง เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

06 มกราคม 2563, 14:59น.


     เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร (จส.100) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ มอบวีลแชร์จำนวน 10 คัน ให้กับทางชมรมมุสลิมบุหลันแดง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นของขวัญนำไปหมุนเวียนให้ผู้เปราะบางทางสังคมใช้      ทั้งนี้ชมรมมุสลิมบุหลันแดงร่วมกับ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ กลุ่มเพื่อนพึ่งพิง อสม.ทม.ปาดังเบซาร์ ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์รับมอบรถเข็นผู้ป่วย เพื่อผู้เปราะบางทางสังคม พร้อมกล่าวขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ และได้อวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนา และให้ครอบครัวใด้รับความสุขสมหวังตลอดปี