!-- AdAsia Headcode -->

"ดัมมี่ คาร์" ป้ายรถวิทยุตำรวจทางหลวง ป้องปรามคนขับรถเร็ว-ง่วงแล้วขับ หลักการเดียวกับ"จ่าเฉย"

22 ธันวาคม 2562, 19:12น.


         พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการเสริมที่จะนำมาช่วยในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คือ "ดัมมี่ คาร์" หรือป้ายรถวิทยุตำรวจทางหลวง จำนวน 40 คัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนนำมามอบให้ ซึ่งทางตำรวจทางหลวงจะนำไปติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงตามสถิติที่ได้รวมรวมไว้ใน 40 สายทาง จำนวน 53 จุด ด้วยกัน มีแนวคิดคล้าย"จ่าเฉย" คือเพื่อให้เกิดการป้องปราม อันนำไปสู่การลดอุบัติเหตุได้             ป้ายรถวิทยุตำรวจทางหลวง จะมีขนาดเท่ารถจริงมีสีสันเหมือนจริง และติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบโดยต่อพ่วงจากแบตเตอรี่ หากผู้ที่ใช้เส้นทางขับรถมามองเห็นจากระยะไกล ก็จะมองเห็นคล้ายรถวิทยุตำรวจทางหลวงจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับรถลดความเร็ว อีกทั้งยังสร้างความตื่นตัวกรณีผู้ขับรถขับมาแล้วเกิดอาการง่วงหรือเหนื่อยล้าอีกด้วย ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีใช้ในระดับสากล และมีหลายประเทศติดตั้งป้ายเพื่อวัตถุประสงค์แบบเดียวกันนี้

          อย่างไรก็ตามนอกจากมาตรการเสริมแล้ว ตำรวจทางหลวงยังมีมาตรการหลักหลายด้านที่จะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่นี้ เน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน มีจุดพักรถให้ 201 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ ส่วนเรื่องของการตรวจจับความเร็วที่หลายคนสอบถาม ยืนยันว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง โดยจะเน้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏกาย และออกใบสั่ง เพื่อเป็นการป้องปราม มากกว่าการเน้นจับกุม