!-- AdAsia Headcode -->

ประชาชนเห็นด้วย! ภาครัฐนำร่องเป็นตัวอย่าง"งดใช้รถส่วนตัว" ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

18 ธันวาคม 2562, 19:26น.


     จากปัญหาปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษ หรือที่เรียกกันว่า “ฝุ่น PM 2.5” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลายเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง กรมควบคุมมลพิษ ทางอธิบดีได้สั่งการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภายในกรมทุกคนที่มีอยู่ประมาณ 200 คน ว่าทุกวันพุธขอไม่ให้ใช้รถส่วนตัวมาทำงาน ให้นั่งรถสาธารณะแทน โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก
     JS100 จึงจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นชาวโซเชียลดูว่า หลังจากกรมควบคุมมลพิษนำร่อง "งดใช้รถส่วนตัวทุกวันพุธ" หวังลดฝุ่น PM2.5 คุณคิดว่า ทุกหน่วยงานราชการ ควรมีนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนก่อนหรือไม่ ? ผลปรากฏว่าเกือบ 70% เห็นด้วยให้ทุกหน่วยงานราชการ นำร่องไปก่อนเลย ส่วนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่าระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่นั้นไม่ครอบคลุม และไม่มีความตรงต่อเวลา จึงเป็นเรื่องยากที่จะเลิกใช้รถส่วนตัว
    อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 คือการแก้ไขที่ต้นเหตุ ที่เราทุกคนควรช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยการลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เช่น ไม่เผาไหม้ขยะ หรือการหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้นแทนรถส่วนตัว เพื่อควบคุมและลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เกินมาตรฐานนั่นเอง