!-- AdAsia Headcode -->

ฟรี 41 แห่ง! กรมทางหลวง แจ้งจุดบริการลานกางเต็นท์ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

16 ธันวาคม 2562, 16:01น.


      นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมให้บริการลานกางเต็นท์และลานจอดรถสำหรับประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ จำนวน 15    จังหวัด (41 แห่ง) เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนหรือแวะพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดจุดบริการลานลานกางเต็นท์ ดังนี้จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

-หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 กม.ที่ 31+450 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

-หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ทล.ที่ 14+584 ตอน หนองโค้ง-กิ่งคอหมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

-หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 กม.ที่ 84+215 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำเชียงดาวจังหวัดลำปาง  2 แห่ง

-หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 กม.ที่650+917 ตอน สบปราบ-เกาะคา

-หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.1 กม.ที่ 482+356 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง

-หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 กม.ที่ 197+350 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู

-หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 กม.ที่ 240+750 ตอน ห้วยงู-หนองแห้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำแก้วโกมล

-หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 กม.ที่284+856 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งบัวตอง

-หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 กม.ที่ 197+907 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดพระธาตุดอยกองมู

-หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 กม.ที่ 4+100 ตอน ทางเข้าปาย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดน้ำฮูจังหวัดเชียงราย  3 แห่ง

-หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 กม.ที่ 896+845 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว

-หมวดทางหลวงเชียงราย ทล. 1 กม.ที่ 933+885 ตอน แยกแม่กรณ์ – บ้านห้วยพลู

-หมวดทางหลวงหน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 กม.ที่ 63+500 ตอน ขุนห้วยไคร้ –ผาตั้ง (ขาเข้า) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูชี้ฟ้า จังหวัดน่าน  3 แห่ง

-หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 กม.ที่ 69+485 (ขาออก) ตอน เด่นชาติ – นาน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ดอยเสมอดาว

-หมวดทางหลวงผาช้างน้อย  ทล.1148 กม.ที่ +000 (ขวาทาง) ตอน สะเถิน – สบทุ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วนอุทยานภูลังกา,จุดชมวิวภูลังการีสอร์ท,จุดชมวิวดอยจี๋

-หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 กม.ที่ +110 (ซ้ายทาง) ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อเกลือโบราณ, อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

-หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล. 222 กม.ที่ 102+526 ตอน ท่ากกแดง –บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูทอก ,หินสามวาฬ, น้ำตกเจ็ดสี, น้ำตกถ้ำพระ ฯลฯจังหวัดกำแพงเพชร 3 แห่ง

-แขวงหลวงกำแพงเพชร ทล.1 กม.ที่ 453+076 (ขาออก) ตอน ปากแดง – นครชุม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

-หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 กม.ที่ 476+553 (ขาเข้า) ตอน นครชุม – วังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า,น้ำตกวังชมภู,น้ำตกเต่าดำ

-หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.117 กม.ที่ 55+000 (ขาออก) ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ (ช่องเย็น) ,น้ำตกคลองลานจังหวัดตาก 6 แห่ง

-หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 511+826 ตอน วังเจ้า – ตาก

-
หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 560+449 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานไม้กลายเป็นหินเขื่อนภูมิพล

-หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 กม.ที่ 33+621 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) –แม่ละเมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าพ่อพะวอ,ล่องแก่งแม่ละเมา,เนินพิศวง,ตลาดริมเมย

-หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 กม.ที่ 115+550 ตอน แม่สลิดหลวง- แม่เงา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงวัดมงคลคิรีเขต(ครูบาสร้อย) ,อุทยานแห่งชาติแม่เมย,ม่อนกิ่วลม

-หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 กม.ที่ 88+050 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง จุดพักรถระหว่างทางน้ำตกทีลอซู, ทะเลหมอกดอยหัวหมด

-หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 กม.ที่ 165+799 ตอน อุ้มผาง – กะแง่ดี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ล่องแก่งน้ำตกลอซู ,ถ้ำตะโค๊ะบิ๊,ดอยวัดหมด,วัดโบถส์ไม้สัก,วัดหนองจังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

-หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 กม.ที่ 184+219 ขวาทาง ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สินจังหวัดพิษณุโลก 4 แห่ง

-หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 กม.ที่ 269+100 ตอน วังทอง –เข็กน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งแสลงหลวง

-หมวดทางหลวงนครไทย ทล.2013 กม.ที่ 23+700 ตอน น้ำเทิน –บ่อโพธิ์

-แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทล.11 กม.ที่ 237+500 ตอน บ้านป่า – นาอิน

-แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทล.11 กม.236+335 ตอน บ้านป่า – นาอินจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 แห่ง

-หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 กม.ที่ 23+600 ตอน นางั่ว – ทุ่งเสมอ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง – พระตำหนักเขาค้อ – อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ

-หมวดทางหลวงวิเชียรบุรี ทล.21 กม.ที่ 125+403 ตอนศรีเทพ – ซับสมอทอด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

-หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 กม.ที่ 266+737 ตอน ผานกเค้า –หลักร้อยหกสิบ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย 2 แห่ง

-หมวดทางหลวงเชียงคาน ทล. 201 กม.ที่ 394+929 ตอน ปากภู – เชียงคาน

หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 กม.ที่ 0+925 ตอน โขงเจียม – สะพือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

-หมวดทางหลวงกันทรลักษณ์ ทล. 211 กม.ที่ 59+900 ตอน แยกการช่าง – เชิงบันไดเขา พระวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร,ผามออีแดง,เขาพระวิหารจังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

-หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.232 กม.ที่ 116+574 (ขาออก กทม.) ตอน ยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกไทรโยคน้อย

-หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 กม. ที่ 199+915 ขาออก กทม. สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกผาตาดจังหวัดอุทัยธานี  2 แห่ง

-หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 กม.ที่ 5+006 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง, ต้นไม้ยักษ์ ,วัดถ้ำเขาวง, ถ้ำพุหวาย

-หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ทล.3011 กม.ที่ 24+200 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง ,ต้นไม้ยักษ์ ,วัดถ้ำเขาวง ,ถ้ำพุหวายศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงสวนพฤษศาสตร์แก่นมะกรูด      ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)