!-- AdAsia Headcode -->

น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ ปรับขึ้นราคา 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร ส่วนดีเซล ลด 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 12 พ.ย.62 เวลา 05.00น. เป็นต้นไป

11 พฤศจิกายน 2562, 16:49น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และโซฮอลล์ ขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซล ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ วันที่ 12 พ.ย.62 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


       ดีเซล ลิตรละ 25.59 บาท

       
E85 ลิตรละ 19.94 บาท

       
E20 ลิตรละ 24.24 บาท

       
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.98 บาท


         แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.25 บาท      


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)