!-- AdAsia Headcode -->

วีลแชร์ 140 คัน โดย จส.100 และธนาคารกรุงเทพ ส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 5อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่

08 พฤศจิกายน 2562, 19:19น.


     โครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับสถานีวิทยุ จส.100 และ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร ตัวแทนกลุ่มเพื่อนติ๊ก พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ร่วมเป็นสะพานส่งต่อน้ำใจในการเดินทางจัดส่งวีลแชร์ไปให้กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 140 คัน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.จอมทอง อ.พร้าว อ.ดอยหล่อ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.ไชยปราการ     โดยมีนายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ดมาเป็นประธานรับมอบ จากคุณอภิรดี  ปัญญาน่าน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาดอยสะเก็ดและคุณสุเมธา พิชัยรัตน์  ผู้ควบคุมและผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ จส.100   โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลสุขภาพตนเองทั้งหมด 28 แห่ง มารับมอบวีลแชร์ครั้งนี้

     สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อจัดซื้อวีลแชร์กับโครงการ สามารถร่วมบริจาค ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อโครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-47990-0 (บริจาคได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62)