!-- AdAsia Headcode -->

เผยสถิติ !! กด SOS ในเดือนตุลาคม กว่า 523 ครั้ง ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น JS100

04 พฤศจิกายน 2562, 04:27น.


          เผยสถิติข้อมูล 'การแจ้ง SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านแอปพลิเคชั่น JS100' ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า มีจำนวนการรับแจ้งเหตุเข้ามาทั้งสิ้น 523 ครั้ง โดยเรื่องที่รับแจ้งเข้ามามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ รถจอดเสีย 171 ครั้ง รองลงมาคือแจ้งอุบัติเหตุ 137 ครั้ง และขอรถพยาบาล/ขอทาง 47 ครั้งตามลำดับ**แจ้งเหตุอื่นๆ ได้แก่ แจ้งสิ่งของตกหล่น ตรวจสอบพิกัด สอบถามทาง ไฟฟ้าดับ ท่อประปาแตก พบสิ่งของตกหล่น ฯลฯ          สำหรับระบบ SOS เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในแอปพลิเคชั่น JS100 ที่สามารถระบุตำแหน่งที่แจ้งผ่าน GPS ของโทรศัพท์ผู้ใช้งาน เพียงกดยืนยันเพื่อโทรออกและแจ้งรหัสที่ได้รับกับ Call Center พิเศษที่รอรับสาย จะทราบจุดเกิดเหตุและข้อมูลพื้นฐานของผู้แจ้งทันที ทำให้ลดขั้นตอนการประสานงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android          รถบรรทุกชนราวสะพาน คนงานต่างด้าวนั่งกระบะหลัง กระเด็นตกสะพานบาดเจ็บสาหัส