!-- AdAsia Headcode -->

จส.100 และธนาคารกรุงเทพ เดินหน้ามอบวีลแชร์ ให้กับรพ.สต. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 140 คัน

01 พฤศจิกายน 2562, 16:13น.


   ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จส.100 และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะเดินทางนำรถวีลแชร์ไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน 5 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.จอมทอง ,อ.พร้าว ,อ.ดอยหล่อ , อ.ดอยสะเก็ด และ อ.ไชยปราการ รวมแล้ว 140 คัน  โดยที่ผ่านมาโครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ได้นำวีลแชร์มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสุขภาพตำบล ในภูมิภาคต่างๆ เช่น จ.พัทลุง ,จ.สงขลา ,จ.ปราจีนบุรี ,จ.นครสวรรค์ ,จ.ราชบุรี ,จ.หนองบัวลำภู ,จ.อุบลราชธานี ,จ.กาญจนบุรี ,จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,จ.เพชรบุรี , จ.สุพรรณบุรี ,จ.ขอนแก่น ,จ.อุดรธานี ,จ.มหาสารคาม ,จ.ร้อยเอ็ด ,จ.สุพรรณบุรี ,จ.ชัยนาท ,จ.สิงห์บุรี ,จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.อุทัยธานี ฯลฯ

    ทั้งนี้โครงการฯ คงไม่สามารถหยุดอยู่ที่การส่งมอบวีลแชร์ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียงเท่านี้ เพราะปัจจุบัน ยังมีคนป่วย และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ในการดำเนินชีวิตอีกจำนวนมาก ที่รอคอยน้ำใจจากพวกเราอยู่     สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อจัดซื้อวีลแชร์กับโครงการ สามารถร่วมบริจาค ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อโครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-47990-0 (บริจาคได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62)