!-- AdAsia Headcode -->

บริษัทเอกชนฝันสลายอีกรอบ แบงค์ชาติออกประกาศ 30 ธ.ค.2562 สถาบันการเงินทุกแห่งเปิดทำการตามปกติ

30 ตุลาคม 2562, 18:20น.


     หลังมีมติจากคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 30 ธ.ค.2562 เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่  ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.62 ถึง 1 ม.ค.63 ทำให้ชาวออฟฟิศ สำนักงานต่างดีใจที่จะได้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพื่อวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวฉลองปีใหม่กับครอบครัว 
     วันนี้(30 ต.ค.62) เฟซบุ๊คของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศว่าในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สถาบันการเงินจะเปิดทำการปกติ เนื่องจากวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันทำการสุดท้ายของปี ซึ่งจะมีธุรกรรมจำนวนมากที่ตกลงการชำระราคาไว้แล้วล่วงหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน 
     ซึ่งการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศมา จะทำให้บริษัทเอกชนส่วนใหญ่ที่อ้างอิงวันหยุดตามธนาคารแห่งประเทศไทยต้องฝันสลาย เพราะจะไม่มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน นอกจากจะต้องลางานเอง หรือเจ้าของบริษัทเอกชนนั้นๆ อาจจะพิจารณาให้หยุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงาน