!-- AdAsia Headcode -->

ดราม่าเดือด! วินข้าฯใครอย่าแตะ

16 ตุลาคม 2562, 19:23น.


     ผู้แจ้ง(ขอสงวนชื่อ) ส่งข้อมูลมายัง JS100 Radio พบข้อความแปะไว้ที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณทางออกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพชรบุรี ประตู 1 ระบุว่า "ไม่อนุญาตให้จอดรับและโบกวินอื่น ในระยะต่ำกว่า 50 เมตร จากวินเดิม" ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากบนสังคม เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบและจดทะเบียนตำแหน่งที่ตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง กำหนดจุดขึ้นลงชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการเท่าที่ควร
     สำหรับการขึ้นทะเบียนวินที่ภาครัฐกำหนดนั้น ผู้ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะ มีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนสาธารณะ และมีสังกัดวินที่ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่วินจำนวนไม่น้อยมองว่า "จุดตั้งวินคือพื้นที่ทำกิน" และมีมารยาทระหว่างวินว่า จะไม่รับผู้โดยสารนอกวินหรือระหว่างทางกัน เพื่อไม่เป็นการทับที่ทำกิน หรือเสียรายได้ของวินเจ้าถิ่น ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างตัวผู้ขับขี่วินเอง
     ขณะเดียวกันผลเสียกลับตกมาที่ผู้ใช้บริการ เพราะในมุมของผู้ใช้บริการ มองว่าการเรียกวินแต่ละครั้ง อาจไม่ได้เรียกในจุดตั้งวินเสมอไป ขึ้นอยู่กับความสะดวกว่าจะเรียกระหว่างทาง หน้าอาคาร ที่ทำงาน ปากซอยหน้าบ้าน ฯลฯ ก็ควรจะทำได้ทั้งนั้น ทั้งยังมีแอปพลิเคชั่นสำหรับเรียกวินอีกมากที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้ขัดต่อกฎหมาย