!-- AdAsia Headcode -->

'จส.100 - นอสตร้า - หัวเหว่ย' ประกาศพัฒนาแพลตฟอร์ม #Tamroi ยกระดับ Lost & Found ในไทยด้วยเทคโนโลยี NB-IoT

08 ตุลาคม 2562, 19:23น.


     บ่ายวันนี้ (8 ตุลาคม 2562) จส.100 นอสตร้า และหัวเหว่ย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การทำงานร่วมกันในการพัฒนาแพลตฟอร์ม NB-IoT และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย
     ซึ่งในพิธีลงนาม ผู้นำของทั้งสามองค์กรประกอบด้วยคุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการสถานีวิทยุ จส.100 นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด และแบรนด์นอสตร้า และนายโรเบิร์ต ฉี  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย จำกัด ได้ร่วมกันลงนาม และประกาศเปิดตัว "ตามรอย (Tamroi)"  แพลตฟอร์ม IoT ที่สามารถช่วยติดตามตัวผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม นักท่องเที่ยว สัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินมีค่า โดยจะมีอุปกรณ์อัจฉริยะช่วยระบุตำแหน่ง และมี JS100 Call Center ที่จะคอยดูแลด้านการประสานงานการดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง


     "ตามรอย (Tamroi)" แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี  NB-IoT จากการสนับสนุนของหัวเหว่ย ผู้ชั้นนำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนอสตร้า เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ นำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents สามารถดูได้ผ่านทั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบเฝ้าติดตามทางเว็บไซต์อย่างแม่นยำ สามารถกำหนด Safe Zone ที่จะช่วยควบคุมพฤติกรรมได้ โดยมี JS100 Call Center ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยติดตามบุคคล สัตว์เลี้ยง สิ่งของ และพร้อมประสานงานไปยังเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้าน Lost & Found ในประเทศไทย 
     นอกจากนี้ในงานยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญของระบบติดตามคนหายและของหายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเติมเต็มด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเมืองไทยอย่างอุ่นใจ
     ขณะที่ รศ.นพ. รัฐพลี ภาคอรรถ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสังคมไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีผู้ที่เป็นโรคความจำเสื่อมประมาณ 11 ล้านคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเคยมีประวัติการสูญหาย และที่สำคัญบางคนสูญหายเกิน 24 ชม. มักจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต ทำให้หลายครอบครัวกังวลและเริ่มกักกันผู้ป่วย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะถดถอยของโรคทางสมองเพิ่มขึ้นอีก
     สำหรับเทคโนโลยี  NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) นั้น เป็นมาตรฐานระบบโครงข่ายที่ใช้พลังงานต่ำ  พัฒนามาเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันผ่านโครงข่ายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีซิมการ์ดฝังอยู่ในอุปกรณ์ มีจุดเด่นสำคัญในการใช้งานได้ยาวนาน ดังนั้นจึงไม่ต้องหยิบมาชาร์จอยู่บ่อยๆ การตั้งค่าสามารถทำได้หลายรูปแบบ เลือกได้ว่าจะให้ส่งข้อมูลลักษณะใดและความถี่แค่ไหน ส่วนรูปแบบของอุปกรณ์สามารถออกแบบได้ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับการเลือกนำไปใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย เชื่อว่าจะเป็นการยกระดับการติดตามด้าน Lost & Found ในอนาคตอันใกล้นี้