!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ ปรับขึ้นราคาทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลวันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 05.00น. เป็นต้นไป

08 ตุลาคม 2562, 16:40น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


       ดีเซล ลิตรละ 25.69 บาท

       
E85 ลิตรละ 19.84 บาท

       
E20 ลิตรละ 24.24 บาท

       
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.98 บาท


         แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.25 บาท      


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)