!-- AdAsia Headcode -->

14 ต.ค. - 15 พ. ย. 62 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถ.รามอินทรา ฝั่งขาเข้า บนสะพานนพรัตนราชธานี และพื้นราบทุกช่องทาง ตั้งแต่แยกสวนสยาม - เชิงทางลงสะพานนพรัตนราชธานี เวลา 22.00 - 04.00 น.

08 ตุลาคม 2562, 09:55น.


          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า บริเวณบนสะพานนพรัตนราชธานี และพื้นราบทุกช่องทาง ตั้งแต่บริเวณแยกสวนสยาม ถึง บริเวณเชิงทางลงสะพานนพรัตนราชธานี เพื่อดำเนินการติดตั้งเสาตอม่อ สำหรับโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีผลให้
          - ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า ที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) เพื่อขึ้นสะพานนพรัตนราชธานี (ฝั่งขาออก) ทดแทน 


- ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี ให้ใช้ช่องจราจรพื้นราบ 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี)

          - ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการเลี้ยวเข้าถนนสวนสยาม สามารถใช้งานได้ตามปกติ และผู้ใช้เส้นทางจากถนนสวนสยาม เพื่อมุ่งหน้าหลักสี่ ให้เลี้ยวขวาและกลับรถ เพื่อเบี่ยงใช้ 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ขึ้นสะพานนพรัตนราชธานี ทดแทน
          ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline