!-- AdAsia Headcode -->

ทบ.เตรียมส่งประชาชนกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดที่อุบล พร้อมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ฟื้นฟูสถานที่ เปิดเส้นทาง ส่วนที่ร้อยเอ็ดหน่วยทหารช่างเร่งขนทรายออกจากที่นาเกษตกร

05 ตุลาคม 2562, 12:02น.


         กองทัพบกยังร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานีและ จ.ร้อยเอ็ดโดยขณะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของ จ.อุบลราชธานี น้ำแห้งแล้ว มีบางส่วนใน อ.เมือง ที่ยังมีน้ำท่วมขังระดับน้ำอยู่ที่ 30 ซม. และยังท่วมภายในบ้านเรือนทำให้ประชาชนยังไม่มั่นใจในการกลับเข้าพักอาศัย


          สำหรับการช่วยเหลือในภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เป็นการดูแลประชาชนที่ยังพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหลือ37ศูนย์ ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถปิดศูนย์ดังกล่าวได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ได้ทะยอยเดินทางกลับเข้าบ้านเรือนตนเองแล้ว

         นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูสถานที่ต่างๆหลังน้ำลด  เช่น ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของจากศูนย์พักพิงต่างๆกลับเข้าบ้าน  ทำความสะอาดสถานที่  ปรับสุขาภิบาลขั้นต้น  ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาให้คำแนะนำ ทหารชุดช่างเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนในขั้นต้น จัดทหารชุดช่างซ่อมเคลื่อนที่ออกบริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร การนำรถโกยตักรถปรับเกลี่ยของหน่วยทหารช่างเข้าปรับขอบถนนในเส้นทางที่น้ำลดให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวก รวมทั้งการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรต่างๆที่นำสิ่งของบริจาคมามอบให้ผู้ประสบภัย เป็นต้น


          ทั้งนี้แผนงานในสัปดาหน้าจะเป็นการช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของกลับเข้าบ้าน กิจกรรม Big Cleaning สถานที่สาธารณะ  การเตรียมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังจากที่ราษฎรกลับเข้าบ้านของตัวเองแล้ว การจัดการถนน ทุกเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรตามปกติโดยเร็วที่สุด

         ส่วนที่ จ.ร้อยเอ็ด การขุดตะกอนทรายออกจากที่นาของราษฎร ใน อ.เสลภูมิ ที่ถูกทรายถมกว่า400ไร่ นั้น หน่วยทหารช่างจากกองทัพภาค2  ได้นำเครื่องมือหนักเข้าดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์นี้ เบื้องต้นการปฎิบัติงานมีความคืบหน้าไปแล้ว 20 %