!-- AdAsia Headcode -->

น้ำมันปรับลดราคาทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลวันที่ 4 ต.ค.62 เวลา 05.00น. เป็นต้นไป

03 ตุลาคม 2562, 14:11น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ วันที่ 4 ต.ค.62 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

       
ดีเซล ลิตรละ 25.69 บาท

       
E85 ลิตรละ 19.64 บาท

       
E20 ลิตรละ 23.84 บาท

       
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.58 บาท


         แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.85 บาท      


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)