!-- AdAsia Headcode -->

น้ำมันปรับลดราคา ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 27 ก.ย.62

26 กันยายน 2562, 16:41น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ วันที่ 27 ก.ย.62 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

       
ดีเซล ลิตรละ 25.99 บาท

       
E85 ลิตรละ 19.99 บาท

       
E20 ลิตรละ 24.54 บาท

       
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.28 บาท


         แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.55 บาท      


      (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)