!-- AdAsia Headcode -->

20 ก.ย. 2562 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ศรีนครินทร์ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาซาล เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม.

17 กันยายน 2562, 09:20น.


        การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาซาล ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก ระยะทาง 200 เมตร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จะใช้ช่องทางสัญจรได้ 2 ช่องทาง และยังสามารถใช้ช่องทางบนสะพานข้ามแยกลาซาลได้ตามปกติ            ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มี ความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555  และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline