!-- AdAsia Headcode -->

18 ก.ย. 62 เวลา 22.00 น. - 19 ก.ย. 62 เวลา 04.00 น. รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถ.สีหบุรานุกิจ ฝั่งขาออก บริเวณซ.สีหบุรานุกิจ 9 - ทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี

11 กันยายน 2562, 13:40น.


          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 9 ถึง บริเวณทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานเสาสถานีสำหรับโครงการฯ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 04.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 9 ถึง บริเวณทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 04.00 น.

- โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี)

- ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 9 และ ทางเข้า – ออก บริเวณตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี สามารถใช้ได้ตามปกติ
 


          ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline