!-- AdAsia Headcode -->

ชื่นชม! คนดีของเราประจำสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2562

30 สิงหาคม 2562, 17:37น.


      1. พลเมืองดี นายอรุณศักดิ์ บุญทะสุข พนักงานร้าน Deli Cafe เก็บกระเป๋าในห้องน้ำปั้มน้ำมันได้ แจ้ง JS100 ติดตามหาเจ้าของจนพบ      2. 
พลเมืองดี จ่าสิบเอก จงกล รังสรรค์ ผู้ขับแท็กซี่ทะเบียน ทส-2150-กทม. แจ้งเก็บกระเป๋าได้บริเวณเบาะหลัง ภายในมีเสื้อ , กางเกง , สายชาร์จ , กระเป๋าเงิน พร้อมบัตรประชาชน ของนายเกียน (สงวนนามสกุล) จึงนำมาฝากไว้เพื่อติดตามหาเจ้าของ ผู้ใดเป็นเจ้าของติดต่อ JS100 โทร. *1808 หรือ 1137"เราขอขอบคุณ บุคคลที่กระทำความดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และทำให้สังคมสงบสุข"

#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #แบ่งปันน้ำใจ #เชื่อมสายใยไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

X