!-- AdAsia Headcode -->

วีลแชร์ 74 คัน โดย จส.100 และธนาคารกรุงเทพ ส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน 2 จังหวัดภาคกลาง

14 สิงหาคม 2562, 17:18น.
     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร  ตัวแทนกลุ่มเพื่อนติ๊ก (พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ) ร่วมเป็นสะพานส่งต่อน้ำใจในการเดินทางจัดส่งวีลแชร์จากผู้ร่วมบริจาคฯ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สำนักสาธารณสุข อำเภอแก่งคอย  จ.สระบุรี จำนวน 24 คัน  เพื่อส่งต่อให้กับ รพ.สต.จ.สระบุรี  ส่วนในช่วงบ่ายได้นำวีลแชร์ไปสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง  จ.สุพรรณบุรี  จำนวน  46  คัน เพื่อมอบวีลแชร์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  จ.สุพรรณบุรี  16 คัน รพ.สต. จ.ชัยนาท 6 คัน และรพ.สต. จ.อุทัยธานี  24   คัน
     ที่ผ่านมาวีลแชร์จากผู้บริจาคหลายร้อยคันได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.กาญจนบุรี  รพ.สต.บ้านท่าเสา จ.อุดรธานี รพ.สต.บ้านโคก,บ้านหนองฆ้อง,บ้านคำสีดา,นิคม,บ้านเหล่า,บ้านขอนยง,อ.กุดจับ จ.เชียงราย รพ.สต.จันจว้า,ป่าซาง จ.นครราชสีมา รพ.สต.หนองหอย,หนองจานพัฒนา,ปลายดาบ จ.นครสวรรค์ รพ.สต. บ้านตลิ่งสูง จ.นราธิวาส รพ.สต.ยี่งอ จ.ปราจีนบุรี รพ.สต.เมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา รพ.สต.หนองไม้ซุง,กระแซง จ.ระยอง บ้านหัวชวด จ.ราชบุรี รพ.สต.บ่อกระดาน จ.ลำปาง รพ.สต.บ้านศรีหมวดกล้า   จ.สกลนคร รพ.สต.หนองปลาน้อย  จ.สุรินทร์ รพ.สต.ตาคง  จ.อุบลราชธานี รพ.สต.นาโพธิ์  จ.กำแพงเพชร รพ.สต.คณฑี จ.ฉะเชิงเทรา รพ.สต.คลองหลวงแพ่ง จ.นครศรีธรรมราช รพ.สต.บ้านไม้เรียง  จ.ลพบุรี รพ.สต.นิคมลำนารายณ์,มุจลินท์,สะแกราบ จ.สระบุรี รพ.สต.พระพุทธบาท  จ.สุรินทร์ รพ.สต.ตากูก  จ.ปัตตานี รพ.สต.นาเกตุ     สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์กับโครงการ สามารถร่วมบริจาค ผ่านทาง บริจาคผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อโครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-47990-0 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1137 หรือ *1808 ตลอด 24 ชั่วโมง