ทบ.ระดมศักยภาพผันน้ำเข้าพื้นที่แก้ภัยแล้ง คาราวานรถทหารออกแจกจ่ายน้ำต่อเนื่อง จนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย

14 สิงหาคม 2562, 16:53น.


     พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ห่วงประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้งภาวะภัยแล้งในหลายจังหวัด การเตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลดีเปรสชั่น ในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งการเกิดไฟป่าพรุในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช  
     ล่าสุด มอบให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยหน่วยทหารในทุกพื้นที่แจ้งเตือนและอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ขณะเดียวกันหากเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จะร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
     ส่วนปัญหาไฟป่าพรุ ในพื้นที่บางอำเภอของ จ.นครศรีธรรมราช ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กำชับให้กองทัพภาคที่ ๔ บูรณาการเข้าช่วยดับไฟ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ 


เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตร
     การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งในขณะนี้ กองทัพบกได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ๗ เดือนที่ผ่านมาได้แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วเกือบ ๑๐ ล้านลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชน, การส่งทหารช่างเข้าขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล  การสนับสนุนกำลังพลในปฏิบัติการฝนหลวง  เป็นต้น  
     อย่างไรก็ตาม ในช่วงฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 62 ถึงปัจจุบัน  กองทัพบกได้เพิ่มวิธีการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน นำน้ำดิบจากแหล่งน้ำต่างๆเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาของชุมชน รวมถึงการผันน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยแล้งโดยตรง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดหมุนเวียนไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมณฑลทหารบกที่ ๒๕ เป็นการสร้างเส้นทางและผันน้ำจากบ่อเหมืองหิน บริเวณเขาพนมสวาย ต.นาบัว  ไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมือง และ ที่ จ.บุรีรัมย์ โดย มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ก็มีการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
     ทั้งนี้ การระดมศักยภาพของกองทัพบก เพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งแบบรวมการตลอดจนคาราวานรถบรรทุกน้ำของหน่วยทหารที่ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย