!-- AdAsia Headcode -->

ขนส่งฯ สั่งพักใบขับขี่ 30 วัน โชเฟอร์รถทัวร์ 'ชูนิ้วกลาง-ถ่มน้ำลาย' ส่วนบริษัทต้นสังกัดสั่งไล่ออก

13 สิงหาคม 2562, 16:16น.


     ตามที่มีเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียล กรณีผู้ขับรถบริษัทแห่งหนึ่งติดสติ๊กเกอร์ภาษาอังกฤษ MG ได้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่เจ้าของคลิป ด้วยการชูนิ้วกลาง และถ่มน้ำลายใส่และขว้างขวดเครื่องดื่มใส่คู่กรณีขณะถ่ายรูปผู้ขับรถคันดังกล่าว นั้น
     ล่าสุดวันนี้ (13 ส.ค.62) กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ตรวจสอบเรี่องร้องเรียนแล้ว โดยรถคันดังกล่าวหมายเลขทะเบียน กท.33-9121 ผู้ประกอบการขนส่ง บริษัท เอ็มแอนด์เอ็มทรานสปอร์ตเซอร์วิส จำกัด มีนาย แสนศักดิ์ พุทธวงษ์ ถือใบอนุญาตขับรถ ท.2 เลขที่ 905/59 ออกโดย สขพ.4 สิ้นอายุ 29/05/2565 และในวันนี้ตัวแทนบริษัทดังกล่าวได้เข้ามาชี้แจงดังนี้
     1. ทางบริษัทได้แจ้งให้นายแสนศักดิ์ พุทธวงษ์ ได้พ้นสภาพพนักงานขับรถของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00น. หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวโดยได้รับแจ้งจากคู่กรณีก่อนที่จะมีคลิปลงโซเชี่ยลแล้ว และผู้ขับรถดังกล่าวได้มารับทราบการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทแล้ว


     2. กตส.ได้ดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตขับรถของนายแสนศักดิ์ พุทธวงษ์ ชนิด ท.2 เลขที่ 905/59 กท.4 เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และจะได้มีหนังสือแจ้งให้นายแสนศักดิ์ พุทธวงษ์ ทราบต่อไปในภายหลัง หากพบว่าผู้ขับรถคันดังกล่าวฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถขณะถูกพักใช้ใบอนุญาต จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป