!-- AdAsia Headcode -->

20 ส.ค.62 ถึง 30 เม.ย.63 รฟม.ปิดเบี่ยงจราจรและปิดพื้นที่ บนถ.รามอินทรา และถ.พหลโยธิน ขาเข้า บริเวณวงเวียนหลักสี่ ตลอด 24 ชม.

13 สิงหาคม 2562, 14:53น.


     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรและปิดพื้นที่บริเวณเกาะกลางแบ่งช่องจราจร บนถนนรามอินทราและถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า บริเวณวงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ถนนรามอินทรา


     - ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) และปิดพื้นที่บริเวณเกาะกลางแบ่งช่องจราจร บริเวณถัดจากจุดกลับรถ ถึง บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนพหลโยธิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง


ถนนพหลโยธิน


     - ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา และเกาะสีแบ่งช่องจราจร บริเวณวงเวียนหลักสี่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง


     - และในเวลา 22.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว) บริเวณวงเวียนหลักสี่ 
     ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline