!-- AdAsia Headcode -->

กำหนดการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายและเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธีฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

09 สิงหาคม 2562, 16:47น.


    คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เผยกำหนดการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย และเตรียมการ จัดขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่มีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน โดยการจัดซ้อมในครั้งนี้ เป็นการซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ มีเรือพะราชพิธีทั้งสิ้น จำนวน 52 ลำ ยกเว้นเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ที่นำเรือลำอื่นมาฝึกซ้อมแทน นอกจากนี้ยังมีกำลังพลพายจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นาย มาร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้
  โดยการซ้อมย่อย จะแบ่งออกเป็น 10 ครั้ง ดังนี้


  - วันที่ 22 , 29 สิงหาคม 2562

  - วันที่ 3 , 10 , 17 , 23 , 27 กันยายน 2562

   - วันที่ 3 , 7 , 10 ตุลาคม 2562
  จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการซ้อม ตั้งแต่สะพานกรุงธน ถึงสะพานพุทธยอดฟ้า ในวันดังกล่าว 
  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถไปสัมผัสความงดงามของ ริ้วขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันอีกด้วย

  (ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ค เรือพระราชพิธี , 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ )