!-- AdAsia Headcode -->

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

09 สิงหาคม 2562, 14:50น.


            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตลอดเดือนนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้            - ระหว่างวันที่ 8 - 12 ส.ค.62 จัดกิจกรรมการสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ้าไหมไทย “งานทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม” ที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเดินแบบชุดผ้าไทย สาธิตและจำหน่ายผ้าไหม            จัดนิทรรศการนวัตกรรมข้าวไทยและพันธุ์ข้าวพระราชทาน โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ที่ประเทศญี่ปุ่น            การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ ชุด บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา           กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง            - กิจกรรมพิธี 5 ศาสนามหามงคล            นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" สำหรับใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และในโอกาสสำคัญต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดเพลงได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และเสื้อสีฟ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนสิงหาคมนี้ข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์